อัพเดท โปรโมชั่น เดือน เมษายน , พฤษภาคม และมิถุนายน 2563 นี้

ราคาพิเศษสุด สำหรับคนอยู่บ้านเพื่อกู้โลก

ค่าเรียนออนไลน์ (สอนสด ผ่าน VDO )
(ราคาต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

กีตาร์ เปียโน อูคูเลเล่ 1,500 บาท
เบส กลอง ไวโอลิน ร้องเพลง 1,600 บาท

ศิลปะ 1,800 บาท (ราคาต่อ 4 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง)

ค่าเรียนเป็นครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

กีตาร์ เปียโน อูคูเลเล่ 400 บาท
เบส กลอง ไวโอลิน ร้องเพลง 450 บาท

ศิลปะ 500 บาท (ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง)