เรียนดนตรี เรียนศิลปะ เรียนสร้างเกม Roblox Studio

Email: aromdiacademy@gmail.com tel: 081-908-9915, 091-555-9599

ติวความถนัดสถาปัตย์

ฝึกเขียนเส้นในสไตล์สถาปัตย์

วาดรูปทรงเรขาคณิต

วาดคน รถ ต้นไม้

ตัวหนังสือแบบสถาปนิก

Perspective

งานออกแบบ

การอ่านแบบและเขียนแบบ

การตีโจทย์และฝึกวาดเร็ว

ทฤษฎีความถนัดสถาปัตย์