เรียนดนตรี เรียนศิลปะ เรียนสร้างเกม Roblox Studio

Email: aromdiacademy@gmail.com tel: 081-908-9915, 091-555-9599

 • ประวัติศาสตร์ของกีตาร์

  กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงหลายพันปี  #เรียนกีตาร์ #เรียนกีตาร์คลาสสิค #เรียนดนตรี #ทดลองเรียนฟรี #กีตาร์ #ประวัติศาสตร์กีตาร์เรียนกีตาร์ ราคา 2,200  บาท ต่อการเรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เรียนกีตาร์ไฟฟ้า 2,400 บาท ต่อการเรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สนใจทดลองเรียนฟรี โทรนัดเวลาเรียน 081-908-9915

  Click or not…

 • ประโยชน์ของการเรียนดนตรี

  การเรียนดนตรีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ สมอง และการสื่อสาร การเรียนดนตรีมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อการเติบโตและการพัฒนาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของการเรียนดนตรีและวิเคราะห์ความสำคัญของการเรียนดนตรีในชีวิตประจำวัน ดนตรีเป็นทางเลือกที่ดีในการพักผ่อนและสร้างสมาธิในชีวิตที่วุ่นวาย การเรียนดนตรีมีประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางจิตวิทยา นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านสังคมและการเติบโตทางอารมณ์ ดนตรีเป็นภาษาสื่อสารที่เข้าใจได้ทุกวัย ดังนั้นการเรียนดนตรีคือการลงมือทำให้เราเป็นผู้เรียนที่ครบวงจรทั้งในด้านอารมณ์ สติปัญญา และทักษะชีวิต

  Click or not…

 • ประโยชน์ของการเรียนสร้างเกม

  ประโยชน์ของการเรียนสร้างเกม

  การเรียนรู้และสร้างเกมคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็ก ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขามีความสนใจในเรื่องการเขียนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ยังช่วยให้พัฒนาทักษะที่สำคัญอื่น ๆ ด้วย เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกม และอื่น ๆ อีกมากมาย นี่คือบทความที่เน้นผลประโยชน์หลักที่เด็กจะได้รับจากการเรียนรู้และสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ์ การพัฒนาทักษะนี้ จะช่วยให้พวกเขาสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพียงแค่เริ่มต้นการเรียนรู้และสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เด็กจะได้รับประโยชน์ที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและพัฒนาในอนาคต และยังสร้างให้เด็กเริ่มต้นเป็นผู้สร้างแทนที่จะเป็นเพียงผู้รับเทคโนโลยีเท่านั้น

  Click or not…

 • Roblox Studio คืออะไร

  Roblox Studio เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเกมในแพลทฟอร์ม Roblox ซึ่งจะเป็นระบบที่รวมเกมหลายๆเกมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทุกคนสามารถสร้างเกมของตนเองได้ การสร้างเกมต้องใช้ทักษะการสร้างโมเดลสามมิติ หรือ 3D Digital Model ผสมกับการเขียนโค้ดเพื่อควบคุม 3D model นั้นๆ ซึ่งทำให้เด็กๆ ได้รับทักษะสองอย่างที่สำคัญนี้ไปพร้อมๆกัน ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Roblox studio ลักษณะการทำงานของโปรแกรมคล้ายกับโปรแกรมสำหรับการทำ 3D Model เพื่อการออกแบบ และมีส่วนสำหรับใส่ script หรือ code ตามภาพด้านล่าง การเรียนสร้างเกม นอกจากจะทำให้นักเรียนได้สิ่งสำคัญคือความรู้และทักษะการสร้างโมเดลและเขียนโค้ด ยังทำให้เด็กๆ ฝึกเป็นผู้สร้าง หรือ Creator ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับ ซึ่งจะทำให้ฝึกเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยี หรือใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ ไม่ใช่เป็นเพียง Consumer เท่านั้น

  Click or not…

 • เปียโนป๊อบ กับคลาสสิค

  เปียโนป๊อบ กับคลาสสิค

  เรียนดนตรี เรียนเปียโน แบบป๊อบ ต่างจากแบบเปียโนคลาสสิคยังไง การเรียนเปียโนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของเด็กและผู้ใหญ่ วิธีการเรียนและลักษณะของเพลงที่ถูกเลือกในกระบวนการเรียนการสอนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะการเรียนรู้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างระหว่างการเรียนเปียโนเพลงป๊อบกับการเรียนเปียโนคลาสสิค และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่สองวิธีนี้สามารถนำมาสู่การพัฒนาด้านดนตรีได้อย่างไร การเรียนเปียโนเพลงป๊อบ: การเรียนเปียโนเพลงป๊อบเน้นไปที่การเล่นและการนำเสนอเพลงป๊อบหรือเพลงที่เป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน นอกจากการเรียนรู้เทคนิคเล่นเปียโนแล้ว เนื้อหาของการเรียนเน้นไปที่เพลงที่สนุกสนาน ทันสมัย และเข้ากับความสนใจของนักเรียน การเรียนเปียโนเพลงป๊อบมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสนุกและความมีชีวิตชีวาในการเรียนรู้ดนตรี ประโยชน์ของการเรียนเปียโนเพลงป๊อบ: การเรียนเปียโนคลาสสิค: การเรียนเปียโนคลาสสิคเน้นไปที่การเรียนรู้และศึกษาแนวคลาสสิค ซึ่งรวมถึงการเล่นเพลงคลาสสิคที่ได้รับความนิยมในอดีต เนื้อหาของการเรียนเป็นเพลงคลาสสิคมีลักษณะสงบเรียบง่ายและมีระเบียบ นอกจากการฝึกทักษะการเล่นเปียโนแล้ว เนื้อหาเพลงยังเน้นไปที่ความเป็นศิลปินและการเล่าเรื่องราวผ่านดนตรี ประโยชน์ของการเรียนเปียโนคลาสสิค: สรุป: การเรียนเปียโนเพลงป๊อบและการเรียนเปียโนคลาสสิคมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การเรียนเปียโนเพลงป๊อบเน้นไปที่การเรียนรู้และการนำเสนอเพลงที่ทันสมัยและสนุกสนาน ในขณะที่การเรียนเปียโนคลาสสิคเน้นไปที่การเรียนรู้และศึกษาแนวดนตรีคลาสสิคที่มีประวัติศาสตร์และลักษณะเฉพาะตัว ทั้งสองวิธีนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะดนตรี แต่ให้ความสำคัญกับความสนใจและการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับแนวดนตรีที่เด็กหรือผู้เรียนสนใจอย่างมาก เรียนเปียโน สนใจทดลองเรียนเปียโนฟรี โทร 081-908-9915

  Click or not…