เด็กสมาธิสั้น กับการเรียนดนตรี

เรียนดนตรี ปิ่นเกล้า บรมราชชนนี เรียนPiano,Guitar,Ukulele,Drum,Bass,Violin and Band Performanceและ Art Courses สีน้ำ สีอะคริลิค

ในสมัยของสังคม Digital ทุกคนใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้คนเรามีแนวโน้มในการใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆในการทำสิ่งต่างๆ ทำให้คนสมาธิสั้นลงๆ นอกจากนี้ ความอดทนและการทำสิ่งต่างๆก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติ เนื่องจากรู้สึกว่า ความเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญ ใครเร็วกว่า ชนะ

สำหรับเด็กโรคสมาธิสั้น หรือ กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก (ก่อนอายุ 7 ขวบ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่นของเด็ก กลุ่มอาการนี้ได้แก่ ขาดสมาธิ (attention deficit), การขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง (impulsivity), อาการซน (hyperactivity) เด็กบางคนอาจจะมีอาการซนและการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองเป็นอาการหลัก ซึ่งพบได้บ่อยในเด็กผู้ชาย หรือบางคนอาจจะมีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก พบได้บ่อยพอ ๆ กันในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย โรคสมาธิสั้นนี้พบได้บ่อยในทุกประเทศทั่วโลก ในต่างประเทศพบว่าประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของเด็กในวัยเรียน เป็นโรคสมาธิสั้น

การเล่นดนตรีเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ ความตั้งใจจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ เพื่อให้สมอง จิตใจ และร่างกาย ตา หู มือซ้าย มือขวาได้ประสานงานกัน เพื่อสร้างเสียงดนตรีขึ้นมา หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะไม่สามารถบรรเลงต่อไปได้ สำหรับการเพิ่มสมาธิในเด็กสมาธิสั้นด้วยดนตรีนั้น สามารถทำได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการที่ครูสอนเด็กให้เล่นตามที่ละท่อนให้เข้าจังหวะ เมื่อเด็กสนใจในทำนองและเสียงของดนตรีสั้นๆนั้น เด็กจะทำตามอย่างช้าๆ โดยการโฟกัสนั้นจะเป็นระยะสั้นๆ จาก 1 นาที เป็น 2 นาที จนเป็น 5 นาที หรือถึงครึ่งชั่วโมงได้ เพราะฉะนั้นการเรียนดนตรีในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีนั้น จึงมักจะไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง เพราะเป็นเวลาที่เด็กในวัยนี้จะเพ่งสมาธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีที่สุด

อ้างอิงบางส่วนจาก: http://www.ku.ac.th/e-magazine/february48/know/samati.html

บทความนี้สงวนลิขสิทธิ์โดย www.aromdi.com ถ้าคุณชอบบทความนี้ คุณสามารถนำไปเผยแพร่ใช้งานโดยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า

2018-10-29T09:42:57+00:00