Der Spiegelkanon เพลงที่วางโน้ตกลับหัวก็ไพเราะ

เรียนดนตรี ปิ่นเกล้า บรมราชชนนี เรียนPiano,Guitar,Ukulele,Drum,Bass,Violin and Band Performanceและ Art Courses สีน้ำ สีอะคริลิค

Der Spiegel

Der Spiegelkanon เพลงที่แต่งอย่างอัจฉริยะ วางโน้ตกลับหัวเล่นไปพร้อมๆกันได้

เพลง Der Spiegelkanon หรือรู้จักกันในชื่ออื่นๆว่า The Mirror หรือ Table Music for Two เป็นเพลงที่แสดงความเป็นอัจฉริยะแบบสุดยอดในการแต่ง เดิมเข้าใจว่าเพลงนี้แต่งโดย Mozart แต่ต่อมามีการถกเถียงว่าอาจถูกประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงท่านอื่น อย่างไรก็ตาม ความอัจฉริยะของตัวเพลงนี้คือ เป็นเพลงที่คนหนึ่งเล่นโน้ตปกติ ส่วนอีกคนหนึ่งวางโน้ตแผ่นเดียวกันกลับหัว เมื่อสองคนนี้เล่นไปพร้อมๆกัน เสียงจะประสานกันออกมาอย่างไพเราะ

แม้ทั้งสองคนจะเล่นกันมาจากคนละทาง แต่เพลงยังถูกออกแบบให้แบ่งเป็นสองท่อนได้ที่ห้องที่ 39 โดยเมื่อมองภาพรวมของเพลงแล้ว สองท่อนนี้จะแบ่งเป็นสัดส่วน 38:24 ห้อง ซึ่งเป็นส่วนโดยประมาณของ Golden Ratio หรือสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบ

บทความนี้สงวนลิขสิทธิ์โดย www.aromdi.com ถ้าคุณชอบบทความนี้ คุณสามารถนำไปเผยแพร่ใช้งานโดยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า

2018-10-29T09:44:29+00:00