Music Courses

                        

Music Courses

คลาสเรียนดนตรี


                        การเรียนดนตรี เราจะให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะทางดนตรี ควบคู่ไปกับการเล่นดนตรีให้สนุก มีความสุขกับการเล่นดนตรี โดยครูมีวิธีการสอน ที่ปรับให้เข้ากับลักษณะของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งนักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน เช่น บางคนมาเล่นเพื่อความสนุก ผ่อนคลาย บางคนเล่นจริงจัง อยากซ้อมให้เก่งเพื่อไปประกวด หรือเพื่อสอบเกรด ครูจึงต้องหาบทเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรียน และที่สำคัญต้องทำให้ได้เหมือนกันทุกคนก็คือ พื้นฐานความเข้าใจทางดนตรี เช่นเรื่องการเข้าใจโน้ด อ่านได้ เขียนได้ และความเข้าใจทฤษฎีดนตรี เพื่อให้เล่นได้อย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่จำสิ่งที่เล่น


คำถามที่ถามบ่อยในการเรียนดนตรี

อ่านเพิ่มเติม