Web
Analytics

Aromdi Blogs

Der Spiegelkanon เพลงที่วางโน้ตกลับหัวก็ไพเราะ

Der Spiegelkanon เพลงที่วางโน้ตกลับหัวก็ไพเราะ

admin1 25/07/2018 0
Der Spiegelkanon เพลงที่แต่งอย่างอัจฉริยะ วางโน้ตกลับหัวเล่นไปพร้อมๆกันได้ เพลง Der Spiegelkanon หรื...
Read More
10 เหตุผล ทำไมคุณน่าจะเล่นเครื่องดนตรีให้ได้ซักชิ้น

10 เหตุผล ทำไมคุณน่าจะเล่นเครื่องดนตรีให้ได้ซักชิ้น

admin1 25/07/2018 0
10 เหตุผล ทำไมคุณน่าจะเล่นเครื่องดนตรีให้ได้ซักชิ้นการเล่นดนตรีทำให้คุณฉลาดขึ้น ไอน์สไตน์บอกไว้ว่า “...
Read More
อูคูเลเล่VSกีตาร์

อูคูเลเล่VSกีตาร์

admin1 21/12/2017 0
 ก่อนหน้าที่อูคูเลเล่จะเป็นเครื่องดนตรีฮิต หลายคน เรียกมันว่ากีตาร์ตัวเล็กบาง เรียกว่า กีตาร์ฮาวายบ้...
Read More
การตั้งสาย เครื่องดนตรีอย่างกีตาร์ อูคูเลเล่ เบส

การตั้งสาย เครื่องดนตรีอย่างกีตาร์ อูคูเลเล่ เบส

admin1 21/12/2017 0
เครื่องดนตรีอย่างกีตาร์ อูคูเลเล่ เบส และอื่นๆที่เป็นเครื่องสาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขึ้นสายให้ตร...
Read More
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออูคูเลเล่ (Ukulele)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออูคูเลเล่ (Ukulele)

admin1 21/12/2017 1
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออูคูเลเล่ (Ukulele)ขนาดของอูคูเลเล่ - Soprano, Concert, Tenor and B...
Read More
เด็กสมาธิสั้น กับการเรียนดนตรี

เด็กสมาธิสั้น กับการเรียนดนตรี

admin1 21/12/2017 0
  ในสมัยของสังคม Digital ทุกคนใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้คนเรามีแนว...
Read More
เรียนดนตรี ผู้ใหญ่ก็เรียนได้ ไม่ต้องอายเด็ก

เรียนดนตรี ผู้ใหญ่ก็เรียนได้ ไม่ต้องอายเด็ก

admin1 21/12/2017 0
 “อยากเรียนเปียโน แต่กลัวคนจะคิดว่าหาคอร์สให้ลูกเรียน”“เรียนดนตรี เริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ดีคะ” คำถาม...
Read More