สร้างเกมส์ ดีกว่าติดเกมส์

เกมส์​ มีทั้งประโยชน์ และโทษ หากใช้อย่างเหมาะสม และแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม เกมส์ก็จะเป็นประโยชน์ สร้างความคล่องตัวในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือใช้สมาร์ทโฟน หลายๆครั้งเมื่อมีคุณพ่อคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่า น้องๆติดเกมส์ [...]